Token szabályok. Token (egyértelműsítő lap)


Many scenarios are possible in Azure AD when you can create and manage token lifetimes for apps, service principals, and your overall organization. További információért olvassa el a konfigurálható jogkivonat élettartamait a Microsoft Identity platformon. To learn more, read Configurable token lifetimes in Microsoft identity platform.

Fontos Az előzetes verzióban az ügyfelek meghallgatása után az Azure AD feltételes hozzáférés szolgáltatásban implementálta a hitelesítési munkamenet-kezelési képességeket. After hearing from customers during the preview, we've implemented authentication session management capabilities in Azure AD Conditional Access.

Ezt az új funkciót használhatja a frissítési jogkivonat élettartamának konfigurálásához a bejelentkezési gyakoriság beállításával.

Token és okoskártya használata a Hitelesítési ügynökkel

You can use this new feature to configure refresh token lifetimes by setting sign in frequency. After May 30, no new tenant will be able to use configurable token lifetime policy to configure session and refresh tokens.

Az elavultság több hónapon belül megtörténik, ami azt jelenti, hogy a meglévő munkamenetek tiszteletben tartását és a tokenek frissítési jogkivonatait is megszüntetjük.

melyik oldalon lehet legálisan pénzt keresni bináris opciók mutatója stocastc

The deprecation will happen within several months after that, which means that we will stop honoring existing session and refresh tokens polices. A hozzáférési token élettartamát továbbra is beállíthatja az elavulás után. You can still configure access token lifetimes after the deprecation.

bitcoin gép a közelében brooklyn hogyan lehet otthon igazán pénzt keresni

Ebben a szakaszban néhány olyan általános házirend-forgatókönyvet ismertetünk, amely segíthet a következő új szabályok bevezetésében:In this section, we walk through a few common policy scenarios that can help you impose new rules for: Jogkivonat élettartamaToken lifetime Token maximális inaktív idejeToken max inactive time Token maximális koraToken max age A példákban megtudhatja, hogyan végezheti el a következőket:In the examples, you can learn how to: A szervezet alapértelmezett házirendjének kezeléseManage token szabályok organization's default policy Házirend létrehozása webes bejelentkezéshezCreate token szabályok policy for web sign-in Szabályzat létrehozása egy webes API-t meghívó natív alkalmazáshozCreate a policy for a native app that calls a web API Speciális szabályzat kezeléseManage an advanced policy ElőfeltételekPrerequisites Az alábbi példákban létrehozhat, frissíthet, csatolhat és törölhet szabályzatokat az alkalmazásokhoz, az egyszerű szolgáltatásokhoz és a teljes szervezethez.

In the following examples, you create, update, link, and delete policies for apps, service principals, and your overall organization.

megtanulni kereskedni bináris opciókkal 24opton kereshetek pénzt online

Ha még nem ismeri az Azure AD-t, javasoljuk, hogy Ismerje meg, hogyan szerezhet be Azure ad-bérlőtmielőtt folytatja ezeket a példákat. If you are new to Azure AD, we recommend that you learn about how to get an Azure AD tenant before you proceed with bitcoin gép a közelében brooklyn examples.

Visszajelzés

A kezdéshez hajtsa végre a következő token szabályok get started, do the following steps: Töltse le a legújabb Azure ad PowerShell-modul nyilvános előzetes kiadását. A parancs futtatásával Connect Jelentkezzen be az Azure ad-rendszergazdai fiókjába. Run the Connect command to sign in to your Azure AD admin account. Futtassa ezt a parancsot minden alkalommal, amikor új munkamenetet indít el.

Run this command each time you start a new session. Connect-AzureAD -Confirm A szervezetben létrehozott összes házirend megtekintéséhez futtassa a következő parancsot. To see all policies that have been created in your organization, run the following command. Futtassa ezt a parancsot a legtöbb művelet után a következő esetekben.

Run this command after most operations in the following scenarios.

Token (egyértelműsítő lap) – Wikipédia

Get-AzureADPolicy A szervezet alapértelmezett házirendjének kezeléseManage an organization's default policy Ebben a példában olyan házirendet hoz létre, amely lehetővé teszi, hogy a felhasználók a teljes szervezeten belül ritkábban jelentkezzenek be. In this example, you create a policy that lets your token szabályok sign in less frequently across your entire organization. Ehhez hozzon létre egy jogkivonat-élettartam-szabályzatot az egytényezős frissítési tokenekhez, amelyet a rendszer a szervezeten belül alkalmaz.

To do this, create a token lifetime policy for single-factor refresh tokens, which is applied across your organization. A szabályzatot a szervezet minden alkalmazására, valamint minden olyan egyszerű szolgáltatásnév alkalmazza, amely még nem rendelkezik házirend-beállítással.

őszintén szólva a bináris opciókról projektek kifizetése pénzkeresés céljából az interneten

Hozzon létre egy jogkivonat-élettartam-szabályzatot. Create a token lifetime policy. Állítsa az egytényezős frissítési tokent a "visszavonás visszavonása" értékre. Set the single-factor refresh token to "until-revoked.

The token doesn't expire until access is revoked.

mini útmutató a bináris opciók kereskedéséhez forex irodai sunna

Id Frissítse a szabályzatot. Update the policy. Dönthet úgy is, hogy az ebben a token szabályok megadott első szabályzat nem annyira szigorú, mint a szolgáltatás. You might decide that the first policy you set in this example is not as strict as your service requires.

In this example, you create a policy that requires users to authenticate more frequently token szabályok your web app. Id Rendelje hozzá a szabályzatot az egyszerű szolgáltatáshoz. Assign the policy to your service principal. Az egyszerű szolgáltatásnév ObjectId is le kell kérnie.

You also need to get the ObjectId of your service principal. A Get-azureadserviceprincipal parancsmagot parancsmaggal tekintheti meg az összes szervezet egyszerű szolgáltatását vagy egy egyszerű szolgáltatásnevet.

Use the Get-AzureADServicePrincipal cmdlet to see all your organization's service principals or a single service principal. Id Szabályzat létrehozása egy webes API-t meghívó natív alkalmazáshozCreate a policy for a native app that calls a web API Ebben a példában olyan házirendet hoz létre, amely megköveteli, hogy a felhasználóknak ritkábban kell hitelesíteniük magukat.

In this example, you create a policy that requires users to authenticate less frequently. A szabályzat emellett meghosszabbítja azt az időtartamot is, ameddig a felhasználó inaktív lehet, mielőtt a felhasználónak újra hitelesítenie kell magát.

The policy also lengthens the amount of time a user can be inactive before the user must reauthenticate. A token szabályok a rendszer a webes API-ra alkalmazza. The policy is applied to the web API. Ha a natív alkalmazás erőforrásként kéri a webes API-t, a rendszer alkalmazza ezt a bináris opciók apostila. When the native app requests the web API as a resource, this policy is applied.

Id Rendelje token szabályok a szabályzatot a token szabályok API-hoz. Assign the policy to your web API. Emellett le kell kérnie az alkalmazás ObjectId is. You also need to get the ObjectId of your application. Id Speciális szabályzat kezeléseManage an advanced policy Ebben a példában néhány szabályzatot hoz létre a prioritási rendszer működésének megismeréséhez. In this example, you create a few policies to learn how the priority system works.

Azt is megtudhatja, hogyan kezelhet több objektumra alkalmazott házirendeket.

Navigációs menü

You also learn how to manage multiple policies that are applied to several objects. Id Rendelje hozzá a szabályzatot egy egyszerű szolgáltatáshoz. Assign the policy to a service principal.

Most már rendelkezik egy szabályzattal, amely token szabályok teljes szervezetre vonatkozik. Now, you have a policy that applies to the entire organization.

otthoni munka összeszerelés campania cent az összes kereskedési központot elszámolja

Előfordulhat, hogy meg szeretné őrizni ezt a 30 napos házirendet egy adott egyszerű szolgáltatásnév esetében, de a szervezet alapértelmezett házirendjét a "visszavonás visszavonása" felső korlátra kell módosítania. You might want to preserve this day policy for a specific service principal, but change the organization default policy to the upper limit of "until-revoked.

Token szabályok now have the original policy linked to your service principal, and the new token szabályok is set as your organization default policy. Fontos megjegyezni, hogy az egyszerű szolgáltatásokra alkalmazott szabályzatok elsőbbséget élveznek a szervezet alapértelmezett házirendjeivel szemben.

It's important to remember that policies applied to service principals have priority over organization default policies.

How to Claim 400 Uni Token from trust wallet!! TWT token refferal As well

Következő lépésekNext steps Ismerje meg az Azure AD feltételes hozzáférésének hitelesítési munkamenet-kezelési képességeit. Hasznosnak találja ezt az oldalt?