Shadrin opciók, Mit válasszon?


Az oktatási intézmény és a pedagógiai gyakorlat folyamatának jellemzői …………………………………………………………………………. Következtetés …………………………………. A közvetlenül a főiskolán zajló szakmai gyakorlat vezetőjével együtt elkészült a gyakorlati terv, amelyet sikeresen teljesítettem. A tanítási gyakorlat célja: A tanítási módszer tanulmányozásának módjának kialakítása a tantárgy modern tanítási módszereivel; Jogtan - tanárként a jogi tantárgy modern oktatásának nézeteinek és módszereinek kialakítása, a hallgatókkal folytatott oktatási munkavégzés módszereinek és módjainak kiválasztása; Gyakorlati ismeretek megszerzése a tudományos és pedagógiai munkában: Ismerkedés az Orosz Föderáció jogszabályaival, amelyek a "Test-Ural Utolsó Testnevelési és Egészségügyi Főiskola" tevékenységét szabályozzák.

Fényes vagy matt: melyik monitor vásárolni?

Ismerkedés a szervezet felépítésével. Ismerkedés a "Ural-Ural Testnevelési és Egészségügyi Főiskola" munkatársainak szervezetével és munkájával. Ismerkedés a szervezeti, vezetői és tervezett munka tartalmával. Ismerkedés a tanár munkájának sajátosságaival. A hallgatói pedagógiai gyakorlat az alapja és egyik legfontosabb feltétele a mesterek felkészítésének az ítélkezési gyakorlat területén.

A szakmai gyakorlat során shadrin opciók hallgatókkal folytatott kommunikációban rejlő lehetőségeket teljes mértékben feltárják, az ügyvéd - tanár jövőbeli szakmáját tudatosan választják meg. Az ügyvédek mint jogszakértők kötelesek kompetens módon kommunikálni a főiskolai hallgatókkal az előadások valós körülmények között történő tanításakor. Shadrin opciók modern tanítási módszereket.

Olyan tantárgyakat tanítottam, mint: az Orosz Föderáció szárazföldi törvénye, az Orosz Föderáció közigazgatási joga, az Orosz Föderáció kereskedelmi joga, az Orosz Föderáció polgári joga. Az osztályokat modern tanítási segédeszközökkel tartották, amelyek diavetítéseket, videó előadásokat használtak kivonatok felhasználásával a vizsgált témáról, valamint az óra témájához kapcsolódó vizuális tananyagokat.

A kérdés-válasz oktatásának módszereit alkalmazták, amikor egy hallgató feltett egy kérdést a témáról, a választ azonnal felhasználták szemléltető shadrin opciók az igazságügyi gyakorlatból és a valós élet körülményeiből. Tanórán kívüli tevékenységeket folytattak a hallgatókkal, amikor informális környezetben a hallgatók érdeklődtek az Orosz Föderáció jogszabályaiban bekövetkezett változások és azok oka iránt.

Összehasonlítottuk az Orosz Föderáció jogalkotási aktusait és az Orosz Föderáció alanyait jogi hatályuk és az Orosz Föderáció területén történő alkalmazásuk kötelezettsége szempontjából. Az edzés ideje 1 óra 20 perc volt.

Az oktatási gyakorlat 4 hét volt. Ismeri a jogi oktatás módszertanát egy oktatási intézményben; Shadrin opciók az oktatási és módszertani munka tervezésében; Ismerkedés a tudományos szervezetben kutatómunka hallgatók számára; Segítségnyújtás az ellenőrzési és értékelési eszközök kiválasztásában a hallgatók által tanulmányozott tárgy fejlődésének értékeléséhez. Az oktatási intézmény jellemzői és a tanítási gyakorlat folyamata.

shadrin opciók

Alapítva ben. Az oktatási folyamat a középfokú szakoktatás programja keretében, amely magában foglalja a testnevelés oktatásának szakembereire vonatkozó modern képzési programokat. A szakemberek képzését a szakképzésben részt vevő szakemberek képzési szintjének megfelelően hajtják végre, modern tanítási módszerekkel. A kar dékánja - Kishkin Andrey Vladimirovich, oktató oktatásból, több mint 20 éves tanári tapasztalattal. Gyakorlati menedzser - Andrey Shadrin. Shadrin Andrey Aleksandrovich oktatás - több mint 10 éves oktatási tapasztalattal rendelkező ügyvéd.

Olyan tárgyakat vezet, mint a "szociológia", "politológia", "jog".

Az oktatási anyagokban előírt programok szerint dolgozik, amely tartalmazza az oktatási segédanyagok és a didaktikai anyagok összes listáját, amelyeket a tanár modern szinten használ, figyelembe véve az Orosz Föderáció jogszabályainak minden változását.

A gyakorlati vezető fő figyelmét a módszertani technikák alkalmazására irányították a hallgatói oktatás szervezésében, amely élénk példákat adott az életből, a tanított anyag pozitív érzelmi átadásáról. A tanár az alábbi módszertani problémákkal foglalkozik: egy személy életének kilátásai, a személy pszichológiai ideje. A tesztek alkalmazásának gyakorlatának bevezetése az egyetemi hallgatók önképzésének egyik típusaként.

A tesztelés az egyetemen belüli figyelemmel kísérés és az oktatási folyamat minőségének eredményeinek előrejelzése eszköze. A megfigyelés, mint ellenőrző és diagnosztikai rendszer, objektív és operatív információkat nyújt a tanár számára a kötelező oktatási anyag minimális szintű elsajátításáról, valamint az adminisztratív és vezetői eszközökről - az oktatási folyamat szervezésének és irányításának hatékonyságáról. A tesztelés tanúsító pedagógiai mérőanyagokon a továbbiakban: APIM alapul, amelyek shadrin opciók hallgatók önálló munkájának módszertani támogatása részét képezik.

A tesztvezérlés a következő típusokat különbözteti meg: - shadrin opciók vagy működés; -közbülső; - végleges; - kiképzés. A jelenlegi tesztelést a tanár szemináriumokon és gyakorlati órákon végzi, hogy meghatározza a hallgató továbbképzési készségének kezdeti szintjét, és ellenőrizze a tudás elsajátításának minőségét a szemináriumok, a tudományág egyes szakaszain.

Az ideiglenes tesztelést a tudományág vagy annak egy részének tanulmányozása végén végzik el, amely teszttel vagy vizsgaval ér véget. A jelenlegi és a közbenső tesztek eredménye objektív mutatója annak, hogy a hallgatók thinkorswim bináris opciós mutatók elsajátítsák a témát, a szakaszt és a tudományágot, valamint a tanár munkájának minőségét egy adott időben.

A shadrin opciók tesztelése a hallgatók egyfajta önálló tevékenysége, amelyet a tanár oktatási technológiának használ a hallgatók ismereteinek megerősítésére, és nem annyira ellenőrző, hanem tanítási funkciókat lát el.

Az alapfokú oktatási programok tudományterületein végzett tesztek formájában végzett ellenőrző feladat-alapok csomagja az önellenőrzés területén a szakemberek képzésének megfelelőségének és az egyetem tevékenységének átfogó értékelésének eszköze. A tesztelést itt lehet elvégezni különböző formák írásbeli és számítógépesnem zárja ki vagy helyettesíti a hallgatók tudásának minőség-ellenőrzésének más formáit. A tesztelési rendszer létrehozása és bevezetése az oktatási folyamatban a következő feladatok megoldását vonja maga után: - szakemberek képzése a teszt elemek bankjainak létrehozására a főiskola valamennyi fő oktatási programának tudományágán; - a hallgatók tudásának minőségének ellenőrzésének megszervezése; - a számítógépes tesztelés fokozatos bevezetése a hallgatók tudásának minőség-ellenőrzési rendszerébe; - a hallgatók tudásának önellenőrzésének biztosítása technikai eszközökkel.

Milyen kárt okoz a számítógép, laptop, táblagép vagy TV képernyője??

Az UMKD céljai és célkitűzései : - a hallgató segítése az elméleti anyag független tanulmányozásában; - a hallgatói ismeretek ellenőrzése; - képzés azzal, hogy a hallgató rendelkezésére bocsátja a szükséges kidolgozott képzési anyagokat; - módszertani támogatás az összes típusú osztály, gyakorlat megszervezéséhez; - kiegészítő információs támogatás.

Az UMKD az OOP shadrin opciók, amely meghatározza a tudományág tartalmát és felépítését, helyét és fontosságát az egyes irányokba tartozó szakemberek képzési rendszerében. Az UMKD tudományágonként lehet egyetlen kiadvány, és különálló oktatási kiadványok halmaza is. Minden UMKD-nek és alkatrészeinek meg kell felelniük az ezen ajánlásokban meghatározott egységes követelményeknek. A kar döntésével bevezetheti a tudományág oktatási és tanulási módszereinek további részeit, amelyek összekapcsolódhatnak az oktatási intézmény ajánlásaival, a tudományág shadrin opciók és egyéb okokkal.

A kidolgozott módszertani ajánlások természetesen nem tudják eltávolítani az UMKD-vel kapcsolatos összes kérdést. Nem szabad megfeledkezni arról, hogy a kollégium jelenleg folytatja az OOP tervezésének, fejlesztésének és végrehajtásának szabályozásával kapcsolatos munkát, és ezek az iránymutatások ezeknek a folyamatoknak a szerves részét képezik.

Az UMKD felépítésének kötelező elemei: A tudományág munkaterve - módszertani útmutatások szemináriumokhoz vagy laboratóriumi tanulmányokhoz; - didaktikai anyagok az önellenőrzéshez, a tudás jelenlegi ellenőrzéséhez és a közbenső tanúsításhoz. Az oktatási és módszertani komplexum felépítésének további elemei, amelyeket a shadrin opciók megítélése szerint tartalmaz, lehetnek előadások, tankönyvek, tanulmányi útmutató, oktatási segédeszköz ; - módszertani útmutatások a hallgatók számára a tudományág tanulmányának megszervezésével, valamint az önálló munka elvégzésével kapcsolatban, ideértve a szakdolgozatok kurzusprojektek ; -guidelines tanár számára - a tudományág gyakorlata, ha az ilyen típusú tevékenységeket a tanterv előírja; - szószedet és egyéb elemek.

Az UMKD felépítésének kötelező elemei Munkaterv - normatív dokumentum, amely meghatározza a tudományos tudományág tanulmányozásának és oktatásának tartalmát, mennyiségét és sorrendjét.

A program nagy részét a tudományág tartalmának nyilvánosságra hozatalára fordítják, figyelembe véve a pedagógiai és módszertani követelményeit. A munkatervet egy példaértékű vagy speciális tanterv alapján dolgozzák shadrin opciók. A munkaprogram a következő szakaszokat tartalmazza: Magyarázó megjegyzés, amely a következőket tartalmazza: - a tudományág tartalmának elsajátításának követelményei; - a tudományág mit jelent megállítani a kereskedést céljai és céljai, helye az oktatási folyamatban; - a hallgató felkészültségi szintjének követelményei a tudományág megszerzéséhez; - a tudományág összetettsége, amelyet a tantárgy tanulmányozására irányítanak a tanterv szerint.

A tudományág tanulmányozásának tematikus terve 1.

RGB Photoshop munkaterületek. Színprofil és terek: alapvető fogalmak

A tanulói ismeretek értékelésére szolgáló értékelési rendszer bevezetésével összefüggésben az oktatási folyamatban tematikus terv A tudományág tanulmányozásának két formát kell tartalmaznia. Shadrin opciók fejezet a tudományág tartalmát mutatja téma szerint, irány szakterület szerint; meghatározza a didaktikai egységek listáját, a hallgató által megszerzett összes tudásmennyiséget.

Szemináriumok tervei. Mutassa be a szemináriumok témáit és a hallgatók által megvitatandó kérdések listáját.

shadrin opciók

Mutassa be a laboratóriumi munka témáját, a kísérletek nevét, a tanulmány tárgyait, valamint a végrehajtásukhoz szükséges eszközöket. Témák esszékhez vagy más típusú önálló munkához IWS : kollokviumok, jelentések, üzleti játékok stb.

Az értekezés témáinak felsorolása.

shadrin opciók

Vizsgakérdések a vizsga számára. Ajánlott olvasmány : - fő; - kiegészítő. Figyelembe véve a könyvtári alap shadrin opciók mértékét, a tanárnak ajánlott irodalmat kell kínálnia az általános humanitárius és társadalmi-gazdasági ciklus tudományágairól, az elmúlt 5 év speciális tudományágairól, a természettudományi és matematikai ciklusról, valamint az általános szakmai tudományágakról az shadrin opciók 10 évben.

shadrin opciók

A tudományág technikai eszközei, anyagai és technikai támogatása Az oktatási, kontrolling, számítógépes programok, multimédiás előadások, video-előadások, filmszalagok, filmek és televíziós filmek, fóliák listáját feltüntetjük.

Ajánlott szemléltető anyagok: plakátok, albumok, táblagépek, elrendezések, munkaminták. Megjelenik a műszaki oktatóanyagok listája, a speciális közönség és osztályok, az alapvető mechanizmusok és eszközök, a felszerelések, az állványok stb. Módszertani utasítások szemináriumokhoz vagy laboratóriumi ülésekhez. Módszertani útmutatások szemináriumokhoz célja, hogy egyéni segítséget nyújtson shadrin opciók hallgatóknak a tudományág alapelveinek, ötleteinek, elméleteinek és rendelkezéseinek tanulmányozásához, hozzájáruljon képességeik, készségeik és szakmai kompetenciáik fejlesztéséhez, és a hallgatók tudásának tesztelésének egyik módja.

Képzést folytat az iskolán kívüli tevékenységekben video- és audióberendezéssel, majd vizuális segédeszközök, állványok és plakátok használatát követi az "Orosz Föderáció büntetőjogi törvénye" témában. A gyakorlatvezető segítségével egyértelmű ötletem van arról, hogy miként kell elkészíteni az óratervet, miként válasszuk ki az anyag bemutatását, milyen vizuális segédeszközöket kell használni, hogyan érdekeljük a hallgatókat az anyag bemutatásában.

Különleges segítséget nyújtott a pszichológiai szakterület vezetője a hallgatókkal folytatott kommunikációban, a társadalom modern fejlődésében tükröződik a hallgatók viselkedésének pszichológiája és az anyag elsajátításának vágya, ezek a körülmények fontos elemei a kommunikációnak, és a tanárnak közös érdeklődést kell shadrin opciók minden hallgatóval.

A kapcsolatok új formáinak és a vizuális segédeszközöknek a felhasznált gyakorlati szemináriumok, amikor a vizsgált anyagot bemutatják, segítenek a hallgatónak az anyag jobb elsajátításában és a megértés világos elképzelésében.

shadrin opciók

A hallgatók kedvesen fejezték ki álláspontjukat az előadások során, miközben azonnal kaptak magyarázatot és segítséget a vizsgált anyag megértésében. Ez végül befolyásolta a jó teljesítményt a tantárgyban a jó fokozat megszerzésében. A gyakorlat vezetőjével, Shadrin Andrey Alexandrovich-nal nagyon jó és barátságos kapcsolatok alakultak ki.

A modern formák használatát az anyag bemutatásában, az előadások levezetési módszereiben, a modern oktatási eszközök használatát folyamatosan fejleszteni kell, figyelembe véve a társadalom dinamikus fejlődését, jogalkotási alapját.

A felhasznált források felsorolása Az Orosz Föderáció oktatásról szóló törvénye az Orosz Föderáció Szövetségi törvényével módosítva. Rendelete "A teljesítménymutatók és a felsőoktatási intézmények állami akkreditációjának kritériumainak jóváhagyásáról" 3 A Szövetségi Oktatási és Tudományos Felügyeleti Szolgálat Rendelete "A felsőoktatási intézményeknek a könyvtári és információs források tekintetében oktatási alapokkal történő ellátására vonatkozó minimumszabályok jóváhagyásáról".

Fő shadrin opciók.

shadrin opciók